Katamarano ZARASAI iškėlimas

2016 m. spalio 7 d. Visagino buriuotojų klubo pajėgomis iš vandens iškelta Zarasų miesto puošmena – katamaranas Zarasai.

APIE MUS

Visagino buriuotojų klubas įsteigtas 2012 metų balandžio 12 dieną.
Klubo nariais gali tapti visi, kas pritaria VBK tikslams, nori susipažinti su buriavimu, išmokti buriuoti ir dalyvauti klubo veikloje.

VBK iniciatorius ir prezidentas Erlandas Galaguz

Visagino buriuotojų klubas (VBK) įsteigtas 2012 metų balandžio 12 dieną.
Horoskopas pagal gimimo mėnesio dieną sako, jog tai, kas gimsta 12 mėnesio dieną yra drąsūs, iniciatyvūs, ryžtingi ir ambicingi.
Toks ir yra Visagino buriuotojų klubas!

VBK tikslai:
Telkti žmones, mėgstančius buriavimą, keliones, sveiką gyvenimo būdą;
Įvairiais būdais propoguoti buriavimą;
Rūpintis vandens turizmo plėtra;
Aktyviai dalyvauti gamtosauginėje veikloje, realiai rūpintis ekologija;
Bendradarbiauti su šalies, užsienio ir tarptautiniais panašios veiklos klubais;
Organizuoti teorinius užsiėmimus, mokomuosius bei pramoginius plaukimus žmonėms, besidomintiems buriavimu;
Organizuoti panašaus pobūdžio veiklos klubų susitikimus, seminarus, konferencijas, paskaitas diskusijas, regatas, parodas, stovyklas, šventes ir kt.;
Rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Klubo nariais gali tapti visi, kas pritaria VBK tikslams, nori susipažinti su buriavimu, išmokti buriuoti ir dalyvauti klubo veikloje.

AKTYVUMAS

KELIAVIMAS

BENDRAVIMAS